Neuro-Coaching

BB Coaching.jpg

Neuro-Coaching ( Nöro-Koçluk) ; Pozitif Psikoloji ve Bilişsel-Davranışçı yaklaşımı temel alan, kalıcı ve pozitif değişimi hedefleyen kanıta dayalı bir koçluk uygulamasıdır.

Bu yaklaşım ile Durum-→Düşünce→Duygu→Davranış ekseninde, bireylerin istenmeyen bilinçdışı davranışlarını fark etmesini ve buna neden olan durumlar ile ardından gelişen olumsuz duygularını anlayarak yerine yeni ve olumlu düşünce kalıplarının yerleştirilmesini sağlar.

Günümüzün ağırlaşan iş ve yaşam koşullarında bireyler sıklıkla yaşamın anlam ve amacının yitirilmesi, stres, özgüven ve özdeğer eksiklikleri gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışmakta, bunların sonucu olarak da performans kaybı, iş verimliliğinin azalması ve başarı grafiğinde düşüş gibi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Yapılan incelemeler sonucunda, bu durumların nedenlerinin bireylerde gözlenen hatalı düşünce kalıpları ve bunların sonucunda takındığı olumsuz tutumlara dayandığı tespit edilmiştir.

Nöro-Koçluk yaklaşımı ile; danışanlarımızın belirtilen bu olumsuz duygu durumlarına farkındalık kazanmasına, neticesinde de pozitif ruh hali, özgüven ve sosyal empati ile iş verimliliği ve performanslarını arttırmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Nöro-Koçluk yaklaşımı ile yürütülen koçluk çalışmalarımız aşağıda belirtilmiştir.

 Yönetici Koçluğu
– Executive Yönetici Koçluğu
– Genç Profesyonel ve Y Kuşağı Yönetici Koçluğu

 Kariyer Koçluğu
 Girişimci Koçluğu
Start-Up Girişimci Koçluğu
– Kurum içi Girişimci Koçluğu

 Sporcu Koçluğu

Koçluk çalışmalarının detayları ve ücretsiz ön görüşme için lütfen arayınız.