Neuro Marketing

Neuro Marketing Hizmetleri

Neuro Marketing, Tüketicilerin karar mekanizmalarını ve davranışsal süreçlerini anlamaya yönelik fizyolojik temelleri ve nörobilimi (sinirbilim) kullanan güncel bir Pazarlama yaklaşımıdır.
Detaylar

Etik

Bu belgenin amacı Nörobilimin ticari faaliyetlerde uygulanmasını düzenlemektir ve kabul edilmesi Nöropazarlama Bilim ve Ticaret Birliği (“NSMBA”) için bir üyelik şartıdır. Bu Kurallar, nöropazarlama araştırmaları alanındaki en yüksek etik standartların yeterince yansıtılmasını sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilir. NMSBA Mesleki Ahlak Kuralları Uluslararası Ticaret Odası/Avrupa Kamuoyu ve Pazar Araştırması Örgütü kanunu (ICC/ESOMAR code) bünyesinde yer verilen ve önemli bir konuma sahip olan prensipleri benimsemiştir.
Detaylar