Nörobilim; kavramsal olarak sinir sisteminin araştırılmasına dayalı bir bilim dalı olup, geleneksel olarak da biyolojik bilimlerin bir alt dalı olarak değerlendirilmiş, günümüzde tıp, kimya, matematik, biyoloji, bilgisayar mühendisliği, fizik ve psikoloji bilim dallarının bir arada çalıştıkları interdisipliner kimliğini kazanmıştır.

Özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalar ile beyin yapısı, fonksiyonları ve geçmiş çalışmalara kıyasla değişikliklerin anlaşılmasına bağlı olarak nörobilim çalışmalarında Türkiye ve dünyada oldukça heyecan veren önemli gelişmeler olmuştur. Bilimsel zeminde meydana gelen bu gelişmeler iş dünyasında da çalışanların performans, davranış ve eylemlerine, Pazarlama ve Satış, Yönetim ve Liderlik alanlarında yeni yaklaşımlara yol açmıştır. Bu yaklaşımlar neticesinde; pek çok disiplinin nörobilime yönelmesinde önemli bir pay sahibi olan konu kararlarımızın 85%’ini herhangi bir bilinçli veri ihtiyacı olmaksızın bilinçaltının veriyor olmasıdır.

Nörobilim ve Psikoloji biliminin beraber kullanımından elde edilen bulgular her geçen gün artış göstermekte olup, bu gelişmeler ışığında yürüttüğümüz çalışmalarımız da hız kazanmış ve nihayetinde Neuro-Liberté Danışmanlık olarak bu hizmetlerimiz sizlerle paylaşabileceğimiz seviyeye gelmiştir.

Tüm dünyada nörobilim konusunda bilincin önemli ölçüde artmaya başladığı bu son 10 yıl içerisinde, pek çok araştırma ve kurumsal gelişim çalışmaları yürütülmüş olup derlenen bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir:

Amerika’da Yönetim Kurullarındaki tatminsizlik seviyesi üzerine gerçekleştirilmiş bir çalışmada, kurumlarda zihinsel yetenekler geliştirilmeden yani zihinsel süreçler göz ardı edilerek yürütülen Yetenek Yönetimi çalışmalarının başarısızlığı ifade edilmektedir. Çalışmaya göre; Yetenek Yönetimi pek çok organizasyonda ciddi bir şekilde başarısız olmaktadır. Yalnızca geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde kurum ve kuruluşlar liderlik gelişimine 1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılmış olmasına karşın henüz, yöneticilerin yalnızca %1’i liderliğin kilit yeterliliklerinde çok iyi sonuçlara ulaşmış, %90 ‘ı ortalamanın altında sonuçlar almıştır (Mckinsey & Co ®) ve on yıldan uzun sürede işten ayrılan/ilişiği kesilen yöneticilerin oranı 70% i bulmuştur (Gallup®)

Dünyanın en önemli otomotiv firmalarından olan Japon Honda, tüketicilerin ne satın alacaklarına nasıl ve neden karar verdiklerini öğrenmek için nörobilimi kullanan ve sayıları giderek artan firmalardan biridir. Honda bu alandaki sonuçları kullanarak, potansiyel alıcılarına göre galerilerini yeniden düzenleyecek ve ekibini pazarlama& satışa yönelik pürüzleri gidermek adına tekrar eğitecek kadar ikna edici bulmuştur. 

İngiliz TV kanalı GMTV reklamlara karşı ilgi ve kavrayışı günün farklı zamanlarında ölçmek için nöro bilim prosedürlerini uygulamıştır. GMTV Araştırma Başkanı Steve Elliot şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm çalışmalardan daha pozitif bulgular elde edildiğini, beyinde gerçekleşen beğeni ve katılımı anlamanın tüm süreci değiştirdiğini belirtmiştir.

PepsiCo’nun Frito-Lay birimi yöneticileri U.S.A ve denizaşırı ülkelerde reklamları, ürünleri ve paketlemeyi test etmek için nöropazarlamayı kullanmaktadır. Yöneticiler ambalajda yer alan belirli görsellerin diğer görsellere göre seçimleri arttırdığını, tüketiciler üzerinde kızarmış bir ürün tüketimine karşı suçluluk duyma tepkisini tetiklemediğini keşfetmişlerdir.

Yahoo ‘nun dünyanın dört bir yanında dans eden mutlu insanları gösterdiği oldukça ilgi gören 60-saniyelik televizyon reklamı, Yahoo reklamı ana yayın akışı, kablolu TV ve aynı şekilde sanal ortamda yayınlanmak üzere para harcamadan önce Nöropazarlama araştırmasındaki tüketicilere sunmuştur.

Ebay’in Paypal birimi sanal tüketicileri hızlı bir şekilde öne çıkararak kendi ödeme servislerini kullanmaya ikna etmeyi amaçlamış bu amaçla nöropazarlamayı kullanmıştır. Çalışma neticesinde tüketicileri; PayPal’ u daha önceki reklamlarda kullanılan güvenlilik ve emniyet temalarına nazaran aslında hızından dolayı etkilendiklerine ikna etmiştir.