Pozitif Psikoloji nedir, ne değildir?

Nöropazarlama Nedir?
27 Nisan 2016
is stresi
İş Stresinizi Test Edin
5 Mayıs 2016

Pozitif Psikoloji nedir, ne değildir?

slider01

Günümüzde üzerinde oldukça konuşulan konulardan biri olan Pozitif Psikoloji;  hayatı daha doyurucu ve tatminkar hale getiren ve en çok yaşamaya değer kılan konuları inceleyen bir bilim dalıdır.  Üzerinde bu kadar fazla konuşulmasının sebebi ise bir kısım görüşün pozitif psikolojiyi bir popüler kültür aracı yada kişisel gelişimin yeni alt başlıklarından biri olarak değerlendirmesi, bir kısmının ise psikoloji biliminin üzerinde yer almaya çalışan bir akım olarak değerlendirmesinin aksine pozitif psikoloji aslında, geleneksel psikolojinin alt başlıklarından biri ve tamamlayıcısıdır.  Bir bilim dalı olması ve amacının normal yaşamı daha doyurucu hale getirmek olması gerekçesiyle de konu üzerinde sayısı her geçen yıl artan akademik çalışmalar yürütülmekte, teorileri kanıta dayandırılmaktadır.

2000’li yılların başında Amerikalı Psikolog Martin Seligman tarafından temelleri atılan Pozitif Psikoloji, geleneksel psikolojinin hastalık ve patolojiler üzerinde durarak neyin yolunda gitmediği gibi negatif duygular üzerine çalışmasının aksine iyi oluş halini arttırmakla ilgilenir. Bunu yaparken de nelerin kötüye gittiğinin incelenmesinin önemini yadsımaz, fakat gücün yani kişinin güçlü yanlarının zayıflıkları kadar önemli olduğunu vurgular. Geleneksel psikolojinin hastayı -10 seviyesinden 0’a getirerek bırakmasına eleştirel yaklaşarak Pozitif Psikolojinin bu kişileri +10 seviyesine çıkarmayı hedeflediğini belirtir. Dr. Martin Seligman iyi oluş hali olarak tarif ettiği bu durumun 5 temel faktör üzerine kurulu olduğunu belirtir.  Bugün Pozitif Psikoloji için de temel kavramlar olarak tarif edilmekte  ve her birinin üzerine ayrı ayrı çalışmaların yürütüldüğü bu faktörler:

  • İyi duygular
  • Yaşama bağlılık
  • İlişkiler
  • Hayatın anlamı
  • Başarılar’dır.

Pozitif Psikoloji alanında dünyadaki en önemli isimlerden biri olan Harvard Üniversitesi’nden Dr.Tal Ben Shahar’ın  “Mükemmeli Aramak” isimli kitabında yaptığı  tanımı ise kavramsal boşlukları doldurup Dr.Seligman’ı  destekler niteliktedir. Dr.Shahar  “İnsanın hayatı işlevlerini en iyi şekilde yerine getirecek şekilde yaşamasına katkıda bulunmaya yönelik bilimsel çalışmaların tümü olarak tanımlanabilecek Pozitif Psikoloji, bireylerin  ve toplumların başarılı olmalarını sağlayacak etkenleri belirleyip geliştirmeyi hedefler”der.

Görüldüğü üzere Pozitif Psikoloji, son moda yada popüler bir kavram olmaktan öte ayakları sağlam zeminlere oturan bir bilim dalıdır. Bencil Psikoloji yada körü körüne bir mutluluk bilimi değil yaşamı değerli kılan unsurları irdeleyen, bireylerin güçlü özelliklerini ortaya çıkaran ve “nereden” yerine “nereye” sorusuyla ilgilenen bir yaklaşımdır.

Nörobilim ile beraber  özellikle koçluk ve danışmanlık  çalışmalarında referans aldığımız Pozitif Psikoloji biliminin, profesyonel iş yaşamında özel şirketler ile özellikle eğitim olmak üzere kamu kurumlarının da güncel uygulamalarına giriyor olması, gelecek nesillerin ve kurumlardaki çalışanların psikolojik sağlamlığı ile yaşam refahı dolayısıyla da toplumsal gelişimimiz için oldukça sevindirici gelişmeler.

Pozitif Psikoloji konusunda sizleri bilgilendirmeye, gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor olacağız.

Lütfiye Genco

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir